... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

Wednesday, February 28, 2018

Pertukaran Pegawai Perhubungan MGBS

Mulai 5 Februari 2018 En. Mohd. Mohradi bin Mohd. Mohlas sebagai PPK, Ketua Unit  Perhubungan dan Pendaftaran.  Tempat beliau digantikan dengan Tuan Haji Mohamad Aroff bin Tuban.  
Detik pertukaran Pegawai Perhubungan MGB Selangor dari En. Mohradi kepada Tn Hj AroffTaklimat daripada Tuan Timbalan Pengarah

No comments:

Post a Comment