... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

Friday, November 4, 2016

Surat Pekeliling Ikhtisas KPM Bil 8 2016: Pelaksanaan KSSR (Semakan 2017) Secara Berperingkat-peringkat Mulai 2017

   

KSSR (Semakan 2017) Tahap 1


KSSR (Semakan 2017) Tahap 2 
KSSR Tahun 2 dan 3


KSSR Tahap 2


Sent from my iPhone

No comments:

Post a Comment