... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

Wednesday, February 14, 2018

Carta Organisasi Majlis Guru Besar Daerah-daerah Negeri Selangor

Mulai 2018, semua struktur organisasi MGB Daerah-daerah di Negeri Selangor telah diseragamkan.  Ini merupakan hasil keputusan Mesyuarat Exco 1/2018 yang diadakan pada 24 Januari 2018 di Hotel Aliya Klang.  Berikut ialah carta organisasinya:

No comments:

Post a Comment