... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

Thursday, March 24, 2016

Penyerahan Tali Leher Guru Besar Lelaki

Seperti yang dijanjikan MGB Selangor telahpun membuat serahan tali leher untuk ahli lelakinya melalahi MGB daerah masing-masing.  Tali leher ini merupakan sumbangan daripada MGB Selangor sebagai tanda penghargaan dan kesetiakawanan dalam melaksanakan bersama-sama tugas dan tanggungjawab.  Ia akan dipakai bersama kemeja kain yang juga disumbangkan oleh MGBS pada hari kedua Konvensyen Guru Besar Selangor 2016 di Terengganu pada 5-7 April 2016.  Guru Besar wanita pula mendapat sepasang kain untuk dibuat baju dan dipakai pada hari yang sama.
Pengerusi MGB Petaling Perdana Pn. Latifah Latif menerima tali leheri daripada NYDP Tn Hj Abdul Shukor Ujang


Wakil Sepang Pn Hajah Rohaidah Mohd Ali
Setiausaha MGB Petaling Perdana Pn Hajah Zaini bt. Baba

Wakil Kuala Langat En. Yahaya bin Om menerima tali leher daripada NYDP Tn Hj Abdul Shukor Ujang

No comments:

Post a Comment