Friday, March 25, 2016

Mesyuarat Pegawai di Goldcourse

Mesyuarat berlangsung di Goldcourse Hotel Klang pada 25 Mac 2016 serentak dengan Bengkel OTI2 2016.  


No comments:

Post a Comment

... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...