... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

Sunday, April 22, 2018

Sekitar pengauditan SKPMg2 Sekolah-sekolah Daerah Kuala Langat

No comments:

Post a Comment