... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

Tuesday, April 17, 2018

Belajar posting gambar ke blog

Gambar saya sendiri

No comments:

Post a Comment