... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

Thursday, January 11, 2018

Mesyuarat & Tinjauan Lokasi Konvensyen Pendidikan Kebangsaan di Hotel Summit Subang USJ

Sukimin Juki shared 11 photos with you 
7
View photos
You received this mail because Sukimin Juki shared these photos with you. If you no longer wish to receive email notifications of shared photos, unsubscribe here.
Get the Google Photos app

Google LLC
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, CA 94043 USA

No comments:

Post a Comment