... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

Tuesday, March 21, 2017

SKPMg2 - Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2

Mulai tahun 2017, sekolah-sekolah diarah mula mengguna pakai instrumen SKPMg2 bagi menggantikan SKPM 2003 dan SKPM 2010. SKPM melibat semua guru yang perlu mengisi borang-borang tertentu dalam beberapa bidang yang ditetapkan.  Kesemua borang-borang ini akan dikumpul dan disepadukan skornya dalam satu fail induk.  Pengisian kali ini ialah sebanyak tiga kali iaitu sebelum 31 Mac, 31 Julai dan 15 November.


No comments:

Post a Comment