... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

Thursday, May 3, 2018

Majlis Perkhidmatan Cemerlang 2017 (APC) PPD Hulu Langat

Tarikh : 2 Mei 2018
Hari : Selasa
Tempat : Kolej Universiti Islam Malaysia (KUIS)
Jumlah Penerima APC 2017 : 900 orang.


No comments:

Post a Comment