... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

Tuesday, October 31, 2017

Pelantikan Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia

Tuan Haji Aminudin Adam telah sebagai Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (Operasi Pendidikan) mulai 19 Oktober 2017.


Dr. Haji Zainal Aalam Hassan pula dilantik menjadi Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (Pembangunan Profesionalisme Keguruan) mulai 19 Oktober 2017.

No comments:

Post a Comment