... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

Saturday, January 21, 2017

Mesyuarat Exco Terakhir Buat Pn. Azian alAbd. Manan

Pn Azian merupakan ahli exco MGB Selangor yang paling lama iaitu selama 20 tahun. Beliau mula menyertainya pada tahun 1997 dan pada Februari ini akan tamatlah perkhidmatan beliau sebagai pejawat awam.
Selamat bersara

No comments:

Post a Comment