... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

Monday, December 19, 2016

Aplikasi Sediakan Kalender Akademik (ASKA)


Sebagai usaha untuk membantu sekolah-sekolah menyediakan Kalender Akademiknya selari dengan Kalender Persekolahan 2017, MGB Selangor telah membina satu aplikasi ringkas.


  1. Pengguna hanya perlu taipkan simbol / pada lajur G jika minggu tersebut mahu dikira sebagai Minggu Kalender Akademik.
  2. Di penjuru kiri sebelah atas ada ditunjukkan bilangan Minggu Kalender Akademik
  3. Tanda sehingga bilangan minggu Kalender Akademik sekolah anda cukup seperti yang ditetapkan oleh pengurusan sekolah.  Warna petak akan berubah dari merah ke warna hijau sekiranya bilangan minggu Kalender Akademik berada dalam julat 32-40.

6 comments: