... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

Tuesday, November 22, 2016

Contoh Jadual Bilangan Kalender Akademik 36 Minggu

Berikut ialah contoh penyediaan jadual waktu sekolah berdasarkan bilangan minggu Kalender Akademik yang sekolah pilih. Petikan Powerpoint BPK, salid 7: Tentukan jumlah minggu kalender akademik (PdP) yang sekolah mahu laksanakan dalam tahun yang dirancang (2017). Dalam contoh ini, sekolah telah memilih 36 minggu Kalender Akademik. Ini bermakna 7 minggu lagi tidak dikira sebagai minggu berlangsungnya proses pembelajaran dan pemudahcaraan (p&pc).


Maka perlu dikira terlebih dahulu bilangan masa minimum bagi setiap mata pelajaran berdasarkan 36 minggu tersebut. Berikut ialah kiraan untuk mata-mata pelajaran Tahun 1 KSSR (Semakan 2017).


Rujuk lajur C untuk mengetahui bilangan masa seminggu bagi setiap mata pelajaran.  Ini bermakna jadual bagi Tahun 1 akan mengandungi 47 masa dalam jadual waktu untuk p&pc seminggu.


Berikut pula ialah ialah kiraan bilangan masa seminggu bagi setiap mata pelajaran Tahun 2 dan 3 KSSR.  Ia masih mengekalkan mata pelajaran yang lama.  Panduan menukar daripada minit ke jam bagi semua mata pelajaran KSSR boleh didapti dalam Lampiran 10 Surat Pekeliling Ikhtisan Bil. 8 Tahun 2016 


Tahun 2 & 3  memadai minimumnya dengan 46 masa seminggu untuk p&pc seminggu


Petikan Panduan Penukaran dari Minit ke Jam


Tahun 4, 5 dan 6 pula  minimum masa seminggu p&pcnya dengan 46 masa seminggu untuk p&pc seminggu

Berikut ialah pecahan masa p&pc seminggu bagi setiap mata pelajaran mengikut Tahun.

Daripada sini dapat dilihat Tahap 1 (Tahaun 1, 2 dan 3) akan mempunyai masa p&pc sebanyak 47 masa seminggu sementara bagi Tahap 2 (Tahun 4, 5 dan 6) pula sebanyak 50 masa seminggu.  Ini bermakna kedua-dua tahap boleh balik awal (atau masuk lewat bagi sesi petang) sekurang-kurangnya sehari.  Bagi sekolah dua sesi, mereka bolehlah menggunakan ruang ini untuk menjalankan aktiviti-aktiviti yang melibat guru pagi dan petang misalnya mesyuarat, latihan dalam perkhidmatan dan sebagainya.


Menyusun Jadual Waktu
  1. Sekolah menyusun jadual waktu yang sesuai (anjal) bagi melaksanakan kurikulum (Slaid2)
  2. Mengaplikasikan konsep adaptability & flexibility dalam membina jadual  waktu sekolah (Slaid 4)


Namun demikian dalam contoh berikut, bagi menyusun jadual waktu sekolahnya, sekolah memilih untuk:

  1. balik awal pada hari Rabu bagi murid Tahap 2 (untuk membolehkan mereka mempunyai masa yang mencukupi hadir semula bagi aktiviti Kokurikulum Mingguan)
  2. masa pertama pada hari Jumaat tiada proses p&pc bagi memberi ruang majlis bacaan YaasinDapat dilihat pada masa pertama hari Jumaat bagi semua jadual waktu dihitamkan menunjukkan tiada masa p&pc.  Mungkin sekolah boleh laksanakan aktiviti Bacaan Yaasin atau aktiviti 1Murid1Sukan atau pembudayaan budaya sekolah dan sebagainya.  

Sementara itu murid Tahap 2 boleh balik awal pada hari Rabu dan memberi masa yang cukup untuk mereka bersiap hadir semula bagi menyertai aktiviti Kokurikulum Mingguan.

Bagi memudahkan sekolah untuk menentukan/memilih bilangan minggu Kalender Akademik sekolahnya, di sini disertakan sekali lagi jadual Bilangan Masa/Petak di Jadual Waktu Kelas (termasuk Tasmik) bagi Tahun 1-6 Berdasarkan 32 hingga 43 Minggu Kalender Akademik.No comments:

Post a Comment