... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

Thursday, January 28, 2016

Mesyuarat Pegawai Persediaan Konvensyen Pendidikan 5

Pada 28 Janauri 2016 telah berlangsung Mesyuarat yang membincangkan persediaan awal mengenai Konvensyen Pendidikan MGB Selangor Kali Ke-5.  Mesyuarat ini telah dihadiri kesemua pegawai dan berlangsung di Bussiness Centre Goldcourse.

No comments:

Post a Comment